Dodatkowe dni wolne w roku szklonym 2014/2015

Dyrektor ZPO w Krzywaczce uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 są :

dla szkoły podstawowej 6 dni,
10 XI
2 I
5 I
1 IV
5 VI
25 VI

dla gimnazjum 8 dni
10 XI
2 I
5 I
21,22,23 IV
5 VI
25 VI

Comments are closed.

Skip to content