„ Dopalacze kradną życie”

Apelujemy i ostrzegamy uczniów przed dopalaczami. Popularyzujemy wiedzę o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia młodego organizmu. Przypominamy, że używanie „ nowych narkotyków” jest niebezpieczne i może prowadzić do uzależnienia. Z uwagi na zmiany w aktach prawnych dotyczących profilaktyki narkomani w klasach IV-VI podjęliśmy temat „ dopalaczy”. Szkolenie poprowadził doświadczony prelegent, specjalista ds. uzależnień nieletnich ,pan Marek Szczotkowski. Celem szkolenia była rzetelna edukacja z zakresu problematyki używania nowych substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem „ dopalaczy”. Wiedza, z którą uczniowie zostali zapoznani pozwoliła na zweryfikowanie ich własnych przekonań w tym zakresie. Ewaluacja zajęć dowiodła zasadność organizowania tego typu przedsięwzięć profilaktycznych., stąd w ramach pracy wychowawczo- profilaktycznej w tym aspekcie zaplanowano w klasach dalsze działania.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content