„ Dopalacze mogą Cię wypalić”- profilaktyka uzależnień w klasach IV-VI szkoły podstawowej

„ Dopalacze i inne środki psychoaktywne”

 „Dlaczego dopalacze są niebezpieczne?”- na to kluczowe pytanie odpowiadali uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej podczas warsztatów profilaktycznych z udziałem profilaktyka ds. uzależnień / eksperta ds. nieletnich pana Marka Szczotkowskiego. W czasie spotkania prelegent scharakteryzował właściwości i rodzaje dopalaczy oraz mechanizm uzależnienia od środków psychoaktywnych. Omówił również kwestie prawne wobec „dopalaczy”, w tym ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i ewentualne konsekwencje wynikające z demoralizacji nieletnich (handlu, posiadania i używania wspomnianych substancji). Wyjaśnił także schemat postępowania w sytuacji zagrożenia życia. Przytoczył tragiczne historie młodych ludzi związane z przedawkowaniem dopalaczy, nawet ze skutkiem śmiertelnym  lub dużym ryzykiem zdrowotnym, zachęcając uczniów do mądrych i rozważnych decyzji. Mamy nadzieję, że przekazane informacje dotyczące uzależnień ustrzegą wszystkich uczniów przed ryzykownymi eksperymentami.

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content