„Dopalacze- nowe oblicze uzależnienia”

Dopalacze to „nowe narkotyki”, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia młodych ludzi. Zarówno w Polsce, jak i na świecie w 2014 i 2015 r. dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem. Zainteresowanych odsyłamy do lektury Raportu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych, a także portali profilaktycznych podejmujących „antydopalaczową walkę.

Drodzy Rodzice!

Jeżeli podejrzewacie, że w najbliższej okolicy znajduje się punkt sprzedaży dopalaczy ,winniście zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną oraz Policję.
Nie bójcie się podjąć walki z niekorzystnymi wzorcami zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka korzystania z substancji psychoaktywnych.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe Instytucji pomocowych zajmujących się problematyką „dopalaczy”.

800-060-800 – bezpłatna, całodobowa infolinia dla uczniów i rodziców. Można tu uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Na infolinię można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami
116-111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00
800-100-100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00
800-12-12-12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 20:00. Po godzinie 20:00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Źródło: www.msw.gov.pl

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content