DYSLEKSJA

  • Dysleksja2
  • Dysleksja1
  • Dysleksja3

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. W dysleksji mogą wystąpić zaburzenia mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Z dysleksją powiązane są na ogół następujące pojęcia:
• dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu
• dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych
• dysgrafia – zniekształcenia strony graficznej pisma, brzydkie, niekaligraficzne pismo
• dyskalkulia – specyficzne trudności w rozwiązywaniu najprostszych nawet zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu

Objawy trudności w nauce:

w pisaniu
– trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu, trudności w przepisywaniu
– mylenie liter o podobnym kształcie, trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami
– opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter
– błędy ortograficzne, zniekształcanie graficznej strony pisma, wolne tempo pisania
– niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter, trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. bułka – półka)

w czytaniu
– wolne tempo, niepewne, „wymęczone”, zamiana liter, opuszczanie liter
– rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych
– przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens, niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
– trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów na sylaby i syntezie sylab

trudności występujące w nauce innych przedmiotów
– trudności w rysowaniu
– trudności w nauce języków obcych
– trudności w uczeniu się pamięciowym – tabliczka mnożenia, nauka wierszy, ciągi słowne
– trudności w nauce geografii
– trudności w nauce geometrii
– trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego
– nierównomierna koncentracja uwagi, wolne tempo pracy

Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej wyrosnąć. Zostaje
z człowiekiem na całe życie. Można nauczyć się z nią sobie radzić.

mgr A. Lipczyńska-Łabędź
pedagog

Comments are closed.

Skip to content