Działania priorytetowe realizowane w Gimnazjum w ramach ZPB

  • Poprawa infrastruktury na zewnątrz i wewnątrz szkoły. Utrzymanie wizerunku szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom oraz rodzicom
  • Wzmacnianie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w drodze do/ze szkoły oraz na terenie szkoły
  • Wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
  • Podejmowanie działań edukacyjno-wychowawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów, w tym profilaktyka uzależnień ( prewencja przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, wykluczeniem społecznym oraz innymi zachowaniami ryzykownymi, ochrona przed cyberprzemocą, promocja zdrowego stylu życia )
  • Współpraca z rodzicami w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, oparta na wzajemnym szacunku i partnerstwie
  • Pozyskiwanie partnerów, w tym sponsorów do realizacji inwestycji, projektów i innych działań na rzecz bezpieczeństwa

Szkolny koordynator d.s. bezpieczeństwa

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content