„ Dzieci pod parasolem prawa”

Kampania na rzecz profilaktyki przemocy „ Dzieci pod parasolem prawa” już za nami. Zadanie to wpisało się w Ogólnopolski Program „ Chronimy Dzieci”, którego jesteśmy realizatorami. Na potrzeby akcji zaangażowaliśmy całą społeczność uczniowską. W klasach przeprowadzono zajęcia informacyjno-edukacyjne dotyczące podstawowej wiedzy na temat sposobów ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt pomocy ofiarom, zarówno w środowisku szkolnym i domowym.. Każda klasa przygotowała hasło promujące walkę z agresją rówieśniczą i przemocą domową.. Uczniowie wykonali również plakaty profilaktyczne na ten temat , które wyeksponowano na szkolnej wystawie . Pedagodzy przygotowali gazetki edukacyjne „ Pomoc dzieciom- ofiarom przestępstw”, dotyczące zmian prawnych, gwarantujących dzieciom lepszą ochronę. Przeszkolono Radę Pedagogiczną w zakresie procedury „ Niebieskie Karty”. Na czas zebrań z rodzicami zorganizowano dwa „Kąciki Informacyjne” ,w których umieszczono ulotki i broszury profilaktyczne zawierające „ Mapę Pomocy”, a także procedury interwencyjne dla ofiar i sprawców przemocy domowej. Zainteresowanych odsyłamy do szkolnej galerii dokumentującej przebieg całej kampanii.

W imieniu organizatorek
Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Organizatorki kampanii:
Małgorzata Miś/ Katarzyna Gaweł
Agnieszka Piechota/ Katarzyna Biela-Stręk

Współpraca: Agnieszka Pala

Comments are closed.

Skip to content