„Szkoła Bezpiecznego Internetu”

 • CIMG5966
 • CIMG5972
 • CIMG5975
 • CIMG6000
 • CIMG6001
 • CIMG6012
 • CIMG6014
 • CIMG6027
 • CIMG6030
 • CIMG6032
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • CIMG6027
 • CIMG6031

„ Cyberprzemoc wyzwaniem wobec współczesnej edukacji”

Pragniemy, aby Szkoła w Krzywaczce była „Szkołą Bezpiecznego Internetu”. Dlatego też nasza kampania jest odpowiedzią na rosnącą skalę przemocy przy użyciu mediów elektronicznych wśród dzieci i młodzieży. Poniżej zamieszczamy opis szczegółowych działań edukacyjnych.Na korytarzu szkolnym oraz w klasach wyeksponowano gazetki korespondujące z tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
Na potrzeby akcji przeprowadzono wśród uczniów badania ankietowe, których celem była diagnoza stanu wiedzy na temat internetowych zagrożeń oraz postaw wobec nowych technologii komunikacyjnych.
W ramach godzin wychowawczych pedagogizowano uczniów, zachęcając tym samym do walki z agresją elektroniczną, szkodliwymi treściami i niebezpiecznymi kontaktami.

mgr Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content