„II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno – Literacki o Błogosławionej Bolesławie Lament” – WYNIKI

11 kwietnia br. ogłoszono wyniki „II Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament”, którego organizatorem był Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”.

W konkursie brali również udział uczniowie z placówek prowadzonych przez siostry misjonarki w Kazachstanie, Kenii i USA. Patronat nad nim objęli min.: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – Oddział w Chicago. Spośród ponad 1000 nadesłanych prac z Polski i zagranicy siedemnaście wykonanych zostało  przez uczniów ZPO w Krzywaczce.

Uczestnicy przed przystąpieniem do wykonywania prac musieli zapoznać się z lekturą dotyczącą życia błogosławionej. Kamila Dybeł z klasy II gimnazjum zajęła III miejsce, wykonując pracę literacką, która była wywiadem telewizyjnym przeprowadzonym z bł. Bolesławą Lament. Natomiast Katarzyna Burda uczennica tej samej klasy zajęła III miejsce w kategorii plastycznej, ukazując historię życia założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz realizację powołania zakonnego na wzór życia Jezusa. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

M. Matoga

Comments are closed.

Skip to content