„ Internet źródłem pozytywnej inspiracji ”- spotkania profilaktyczne w klasach I-VI Szkoły Podstawowej z przedstawicielem Policji

„ Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!”
Znajomość Netykiety i przestrzeganie jej zasad mogą sprawić ,że sieć stanie się miejscem przyjaznym i pozytywnym dla wszystkich jej użytkowników. Taki był też cel spotkań profilaktycznych zorganizowanych dla klas I-VI Szkoły Podstawowej przy współpracy Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach. Tym razem prelegentem był asp. Sztab. Paweł Ruciński, specjalista i realizator projektu „ Zagrożenia w Sieci- profilaktyka, reagowanie”. Działania edukacyjne skoncentrowane były na uświadomieniu uczniom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej, informowaniu o możliwościach wsparcia ze strony służb zewnętrznych , a przede wszystkim promowaniu pozytywnego potencjału Internetu. Omówiono z uczniami następujące moduły: „ Do czego dzieciom potrzebny jest Internet?”, „ Sieć, to nie samo zło. Dobre strony Internetu ”, „ Kodeks Internauty”, „ Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat- poradnik online ”. Zwrócono również uwagę na aspekt cyberprzemocy, w tym, internetowy hejt, szkodliwe treści, niebezpieczne kontakty oraz nadużywanie Internetu. Dla najmłodszych odbiorców przygotowano filmy edukacyjne „ Gadki z psem”, „ Zuźka i Tunio poznają Internet”, „ Znajomi- Nieznajomi” oraz „ Krasnoludek”. Z całym przekonaniem popieramy przesłanie organizatorów DBI mówiące o tym ,że sieć internetowa posiada ogromny potencjał edukacyjny i jest niezbędnym elementem wychowania i edukacji szkolnej.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content