IX OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

Uczennica klasy V szkoły podstawowej Wiktoria Leśniak zajęła II miejsce w IX OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej w oparciu o przeczytany fragment rozdziału „Rozkwit Niepokalanowa” znajdujący się w książce Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”. Z pośród zebranych pracy wybrano trzy: Jakuba Dybła, Jakuba Leńczowskiego oraz Wiktorii Leśniak, które wysłano do organizatora olimpiady tj. Ojcowów Franciszkanów
w Siedlcach. Prace były oceniane pod kątem techniki wykonania, nasi uczniowie użyli do tego akwareli. Jest to dla nas wielka radość, że nasza uczennica została tak bardzo wysoko oceniona. Nauczycielem przygotowującym uczniów był mgr Maciej Matoga.

lesniak

Comments are closed.

Skip to content