„Ja czytam”

 • CIMG6382
 • CIMG6384
 • CIMG6385
 • CIMG6386
 • CIMG6387
 • CIMG6388
 • CIMG6389
 • CIMG6390
 • CIMG6391
 • CIMG6392
 • CIMG6393
 • CIMG6394
 • CIMG6395
 • CIMG6396
 • CIMG6397

„ Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera”

Monteskiusz

Jest w edukacji przestrzeń na czytelnictwo. Na całym świecie propagowane są kampanie społeczne i inne akcje mające na celu rozwijanie pasji czytelniczych wśród dzieci. Również i nasza Placówka proponuje podopiecznym ciekawe inicjatywy.
Jedną z nich jest Szkolna Kampania „ Ja czytam”, której obecnie uczestnikami są uczniowie klasy II . Inicjatywa ta koresponduje z ogólnopolską kampanią pod tym samym tytułem. Według MEN kluczowym zadaniem szkoły winno być właśnie rozwijanie kompetencji czytania, tak więc tym zadaniem chcemy przełamać codzienną rutynę i w sposób nietypowy zachęcać młodych czytelników do sięgania po lekturę.Na początek nasza klasa zorganizowała własną Bibliotekę, z bogatym księgozbiorem i kartami czytelnika. Uczniowie codziennie dyżurują w „ Małej bibliotece” i w czasie przerw prowadzą akcje wypożyczania książek. Format ten okazał się bardzo atrakcyjny, a świadczy o tym statystyka biblioteczki i pięknie prowadzone Zeszyty Lektur.
W kolejnych etapach naszych działań planujemy organizację „ Ciekawych spotkań z książką”, tzw. „ wspólnego czytania”. W kolejnej odsłonie zamierzamy również zaprezentować dokonania uczniów w tym zakresie.
Nieważna jest liczba przeczytanych książek, ważna jest jakość czytania i refleksja.
Pierwszy materiał z akcji dostępny jest w naszej fotogalerii. Serdecznie zapraszamy.

Szkolny organizator akcji
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content