„ Jedzmy zdrowo ”

 

Konkurs profilaktyczny „ Na tropie zdrowej żywności ” został przygotowany na potrzeby Szkolnego Programu Profilaktyki. Jest jednocześnie priorytetowym zadaniem realizowanym w ramach działań „ Szkoła promująca zdrowie”.
Organizatorzy:
mgr Małgorzata Miś – pedagog
mgr Renata Trzebońska- nauczyciel przyrody i biologii


Cele konkursu:
Promocja zdrowego stylu życia, w tym popularyzowanie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania
Wzmacnianie u uczniów postaw prozdrowotnych
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas I-III Gimnazjum
Przebieg konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap- Test wiedzy na podstawie podanych zagadnień, przeprowadzony w obrębie poszczególnych klas ( początek maja 2015r.)
II etap- Konkurs „ Jeden z dziesięciu”- przeprowadzony wśród wyłonionych zwycięzców z poszczególnych klas, proponowany termin 28 maja 2015r.
Zagadnienia konkursowe:
Zagadnienia z zakresu odżywiania kl. IV- VI Szkoły Podstawowej1. Podstawowe składniki pokarmowe – występowanie i znaczenie.
2. Zasady zdrowego żywienia, piramida zdrowego żywienia.
3. Skutki niewłaściwego odżywiania się – choroby wywołane niedoborem lub nadmiarem określonych składników pokarmowych.
4. Zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja.
Zagadnienia z zakresu odżywiania kl. I- III Gimnazjum

1. Podstawowe składniki pokarmowe – budowa, funkcje i występowanie.
2. Zasady zdrowego żywienia, piramida zdrowego żywienia, dieta podstawowa, zapotrzebowanie na składniki odżywcze, zapotrzebowanie na energię, wskaźnik BMI.
3. Skutki niewłaściwego odżywiania się – choroby wywołane niedoborem lub nadmiarem określonych składników pokarmowych, choroby układu pokarmowego.
4. Zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w projekcie i życzymy powodzenia.

Organizatorki
mgr Małgorzata Miś
mgr Renata Trzebońska

zdrowe produkty

Comments are closed.

Skip to content