Kilka słów o Programie Profilaktyki Zintegrowanej” Archipelag Skarbów”

„ Szerokie spojrzenie- skuteczne rozwiązania”

Autorem programu profilaktyki zintegrowanej „ Archipelag Skarbów” jest dr. Szymon Grzelak, prezes Instytutu profilaktyki Zintegrowanej oraz wiceprezes fundacji Homo- Homini im. Karola de Foucauld. Program łączy profilaktykę uzależnień z profilaktyką przemocy i ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Motywuje do wyboru życia wolnego od alkoholu, narkotyków, pornografii, do czekania z kontaktami seksualnymi, do szacunku i uczciwości w relacjach z innymi, a także nauki radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz presją grupy rówieśniczej. Jego skuteczność potwierdzają rekomendacje sygnowane przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, takie jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Krajowe  Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE, Instytut Psychiatrii i Neurologii, a także ogólnopolskie badania ewaluacyjne dotyczące zachowań ryzykownych, problemów i potencjału rozwojowego młodzieży. Program jest wysoko oceniany przez uczniów, rodziców i nauczycieli w całym kraju i spełnia standardy „ Dobre praktyki”. Wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości.

Obszary tematyczne programu:

  • Profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, w tym ograniczenie używania przez młodzież alkoholu i narkotyków
  • Wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, w tym wzbudzanie motywacji nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ograniczenie korzystania z pornografii, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt i zjawisku „ samo- uprzedmiotowienia”
  • Profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS, w tym zmotywowanie młodzieży do utrzymani postawy wstrzemięźliwości seksualnej i poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im
  • Profilaktyka przemocy, w tym ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym, wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie
  • Podwyższenie kompetencji w zakresie zachowań asertywnych
  • Wzmocnienie czynników chroniących w profilaktyce, w tym więzi z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości

                                                                                                                                               Pedagog

Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content