„Kilka słów o Programie Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Program „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” jest kluczowym elementem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ustanowionej i wdrażanej w szkołach przy współpracy Komendy Wojewódzkiej  Policji w Krakowie. Projekt zakłada promocję szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach oraz ich najbliższych okolicach. Zasadną w tej kwestii jest aktywna współpraca szkół z partnerami zewnętrznymi, w tym podejmowanie przedsięwzięć, inwestycji  i akcji związanych ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów oraz edukacją i skuteczną profilaktyką. Wdrażanie i realizację ZPB na terenie województwa małopolskiego  nadzoruje pani nadkomisarz Izabela Ciarka.

Pedagog

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content