Konkurs MEN „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy!”

Celem konkursu „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy!” było upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Partnerami konkursu są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia.
W naszej szkole uczennice Olga Wilk i Klaudia Miętka z klasy III G wykonały komiks przedstawiający szkodliwe działanie dopalaczy.
Uczennicom serdecznie gratulujemy pomysłu i dziękujemy za zaangażowanie.
Informacji i wsparcia merytorycznego udzielała pedagog szkolny Katarzyna Gaweł.

Pedagog szkolny
K.Gaweł

Comments are closed.

Skip to content