KONKURS NA ZABAWNĄ PROMOCJĘ SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wyobraźni dziecka
• Kształcenie umiejętności pisania instrukcji i haseł reklamowych

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie (uwaga!) zabawnej instrukcji drogi do szkolnej biblioteki lub hasła promującego bibliotekę i czytelnictwo
3. Główne kryteria oceniania mają być zgodne z zasadami pisania instrukcji lub haseł reklamowych.

INSTRUKCJA:
• poucza odbiorcę o sposobie dotarcia do szkolnej biblioteki,
• podaje kolejność i sposób wyboru drogi z wykorzystaniem przysłówków typu : dokładnie, powoli, precyzyjnie, energicznie,
• podaje informacje w sposób zwięzły i precyzyjny,
• właściwie dobiera słowa i zwroty; stosuje formę bezokolicznika lub czasowniki w trybie rozkazującym,
• stosuje przejrzysty układ graficzny (punkty, odstęp, rysunki itp.),
• wyróżnia w tekście ważne elementy przez podkreślenia, kursywy, pogrubienia,
przestrzega poprawności językowej , ortograficznej i interpunkcyjnej.

HASŁO REKLAMOWE:
• powinno być spójne z nazwą,
• samo zapadać w pamięć,
• przedstawiać korzyści dla klienta,
• wyróżniać się
4. Termin składania prac w bibliotece szkolnej : 30 kwiecień 2015r.

Organizator:
mgr A. Lipczyńska-Łabędź
pedagog

Comments are closed.

Skip to content