konkurs plastyczno – literacki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych

1050

Źródło: www.biblioteka.sulkowice.pl

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

Temat: Narodziny Polski – konkurs plastyczny

Tematem prac plastycznych mogą być:

– postacie historyczne związane z początkami chrześcijańskiej Polski zarówno świeccy jak i kapłani, w tym święci i błogosławieni z tamtego okresu (np. Mieszko I, Dubrawa, św.Wojciech) lub postacie pisarzy – dziejopisarzy piszących o tym okresie,

– symbole chrześcijańskie wprowadzane w miejsce starych symboli pogańskich (krzyże, kapliczki przydrożne itp.) lub symbolika związana ze świętami chrześcijańskimi,

– legendy związane z początkami Polski.

Prace plastyczne należy przygotować na formacie A3 dowolną techniką.

Każda praca powinna być opisana w następujący sposób:
– tytuł pracy
– imię i nazwisko autora (dopuszcza się możliwość prac zbiorowych jednak nie więcej niż 3 osoby)
– wiek wykonawcy – szkoła i klasa do której uczęszcza autor pracy.

TEMAT KONKURSU BĘDZIE REALIZOWANY NA DODATKOWYCH ZAJĘCIACH PLASTYCZNYCH W NASZEJ
ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

OSOBY, KTÓRE CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE PROSIMY O  PRZEKAZANIE  PRAC NAUCZYCIELOWI PLASTYKI DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA  2016r. NASTĘPNIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO GMINNEJ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SUŁKOWICACH.

 

Link do konkursu: http://www.biblioteka.sulkowice.pl/konkursybiblioteka/145-300520160956

Comments are closed.

Skip to content