KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP W KRZYWACZCE
PT. „MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI”

 

Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Organizator konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regulamin konkursu:
• technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
• format dowolny
• prace indywidualne
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): temat-bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka i grupa przedszkolna
• prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu,
• walory artystyczne,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

TERMIN SKŁADANIA PRAC : BIBLIOTEKA SZKOLNA – 20.04.2015

BIBLIOTEKARZ
mgr Joanna Szafraniec

 

Comments are closed.

Skip to content