Regulamin konkursu recytatorskiego – Odblaskowa Szkoła 2014

REGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

,,Jestem bezpieczny na drodze”


1.Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz mgr Joanna Szafraniec oraz pedagog szkolny mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź.
2. Cele konkursu:
* popularyzowanie utworów o tematyce ruchu drogowego,
* rozwijanie zdolności recytatorskich,
* zainteresowanie uczniów poezją,
* zachęcanie do występów na scenie,
* prezentacja umiejętności uczniów,
* uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Zasady uczestnictwa:
* konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV-V.
* konkurs będzie miał formę prezentacji jednego – kl. I-III – utworu, w przypadku uczniów klas IV-VI dwóch utworów poetyckich o podanej tematyce,
* w przypadku dużej ilości chętnych odbędą się eliminacje wstępne,
* zgłoszenia pisemne do konkursu należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 30 września 2014 roku
zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klasa, autor oraz tytuł prezentowanego utworu.
4. Konkurs odbędzie się 17.10. 2014
5. Kryteria oceny:
* dobór tekstu,
* pamięciowe opanowanie tekstu,
* interpretacja tekstu,
* dykcja,
* ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).
6. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. polskiego, drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają wpis pochwalny do Zeszytu Spostrzeżeń.

Comments are closed.

Skip to content