„ Lekcja bezpieczeństwa” – gazetki ścienne

  • OD82
  • OD83
  • OD81
  • OD84
  • OD85
  • OD87
  • OD89
  • OD90
  • OD88
  • OD86

Podczas realizacji projektu „ Odblaskowa Szkoła” wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki dotyczące właściwego zachowania się na drodze i postępowania w sytuacjach zagrożenia. Prelekcje wzbogacono o materiały multimedialne oraz dostępne rekwizyty. Uczniowie w ramach godzin wychowawczych wykonali gazetki ścienne korespondujące z podaną tematyką.

Prace uczniów były przemyślane, pomysłowe i bardzo kolorowe. W związku z powyższym nagrodzono wyróżnieniami wszystkie klasy.

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content