„Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary,
Chyba, że na Sukiennicach przemówią maszkary…”

Słowa wiersza polskiego publicysty A. Polewki stały się mottem przewodnim dla
naszych najmłodszych aktorów, którzy pod opieką wychowawcy przygotowali do recytacji przepiękne wiersze o Krakowie.
Inspiracją do działania był ogłoszony przez Bibliotekę Szkolną Konkurs Recytatorski, aby zachęcić dzieci do czytania poezji.

W konkursie brali udział chętni uczniowie z klasy Ia I Ib.
Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów:
Kl. Ia                                                                                   Kl. Ib
Długosz Agnieszka                                                            Cyrek Kamil
Kumala Karina                                                                   Leśniak Magdalena
Mroczek Alicja                                                                    Leśniak Paweł
Okular Kaja                                                                         Rożek Justyna
Starowicz Wiktoria
Starowicz Zuzanna
Szarzyńska Julia

Popisy aktorskie oceniało Jury w składzie: mgr Agata Trzebońska-Szary;
mgr Zofia Brożyna; mgr Małgorzata Miś; pani Edyta Wilk oraz uczennica klasy VI
Wiktoria Świerczyńska.

Oceniając poszczególnych uczestników jury brało pod uwagę:
• Dobór tekstu
• Interpretacja utworu.
• Intonacja.
• Dykcja i wyrazistość.

Po burzliwych obradach jury I miejsce przyznano Alicji Mroczek uczennicy kl. Ia;
II miejsce zajął Kamil Cyrek uczeń kl. Ib; III miejsce przypadło Julii Szarzyńskiej uczennicy kl. Ia.
Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Organizator Konkursu:
mgr Joanna Szafraniec

Comments are closed.

Skip to content