„ Mali Ratownicy”

 • CIMG7670
 • CIMG7671
 • CIMG7680
 • CIMG7682
 • CIMG7683
 • CIMG7684
 • CIMG7687
 • CIMG7688
 • CIMG7689
 • CIMG7690
 • CIMG7692
 • CIMG7693
 • CIMG7697
 • CIMG7699
 • CIMG7700
 • CIMG7701
 • CIMG7703
 • CIMG7708
 • CIMG7710


O tym , jak ogromne znaczenie dla ratowania życia ma umiejętność udzielania pierwszej pomocy nie trzeba nikogo przekonywać. Ważne jest, aby już od najmłodszych lat zachęcać dzieci do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W tym kontekście nasza placówka proponuje wiele działań. „ Dzielni ratownicy” – to temat modułu realizowanego w klasie II. Zajęcia promujące bezpieczeństwo skoncentrowane były tym razem na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku tamowania krwotoku zewnętrznego , poparzenia, zadławienia, wychłodzenia organizmu, opatrywania ran powierzchownych oraz unieruchamiania złamań i zwichnięć. Omówiono z dziećmi wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, w tym zastosowanie podstawowych środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych. Niezwykle atrakcyjne okazały się zabawy pt. „ Pierwsza pomoc” oraz „ Jaki to numer ?”, podczas których uczestnicy warsztatów weryfikowali wiedzę teoretyczną w praktyce. Uczniowie uczyli się w małych grupach jak należy właściwie opatrzyć rany, unieruchomić kończyny, a także fachowo wezwać pomoc. Czynności te przeprowadzali pod nadzorem pielęgniarki szkolnej i wychowawcy, wykorzystując również swoje ulubione przytulanki. Mali Ratownicy z Krzywaczki spisali się „na medal”.
Mamy nadzieję ,że przeprowadzone zabawy oraz pokaz z instruktażem przyczynią się do zwiększenia wiedzy uczniów z ratownictwa przedmedycznego i zachęcą dzieci do dalszej edukacji w tym zakresie.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content