Poniedziałek

Ed. polonistyczna: Podr. str. 36-37.
Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Dlaczego należy dotrzymywać obietnic?

Ćwicz.  str. 44-45, oraz 46-47 – sprawdzam siebie

Wtorek

Ed. matematyczna:
Podręcznik: str. 16 zad. 3,4,5, str. 17 zad.1,2 i 3, str. 18 zad. 1,2,3,4,5,i 6 (zadania proszę wykonać w zeszycie)

Ćwicz. str. 25 – 26 zad. 1,2,3,4 i 5

Środa

Ed. polonistyczna: Podr. str. 38-39  ćw. s. 48, 49 i 50
Ed. matematyczna: Podr. str.19, ćw. s . 27

Czwartek

Ed. polonistyczna: Podr. 40-41,  ćw. s. 51, 52
Ed. matematyczna: Podr. s. 20, ćw. s. 28

Piątek

Ed. polonistyczna: Podr. 42-43, ćw. s. 53,54
Ed. matematyczna: Podr: 21, ćw. s.29

Ponadto bardzo proszę o codzienne czytanie książek oraz doskonalenie techniki liczenia: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, mnożenie i dzielenie w zakresie 30.

Poniedziałek 23.03.2020r.

Ed. polonistyczna: Podr. str. 44 – przeczytać. Zad.1,2,3 – ustnie.  ćw. str. 55
Ed. matem. Podr. str.20 – powtórzyć. Ćw. str. 30,

Wtorek 24.03.2020r.                                                                                                                                                         

Ed. polonistyczna: Podr. str. 45, zad. 1 ustnie. Zad. 2 w zeszycie.  ćw. str. 56-57
Ed. matem. Ćw. str. 31,


J. angielski

– ćwiczenia grafomotoryczne w zeszycie   poznanego słownictwa  w rozdziale 4  MY ROOM   ( nazwy / pisownia)- podręcznik str.28

– powtarzanie PRZYIMKÓW MIEJSCA- in/on/under/next to

– ćwiczenie czytania poznanych wyrazów oraz ich wymowa  (obrazki wraz z wyrazami są wklejone do zeszytu)

– zadanie do poćwiczenia – podręcznik str. 30 zad. 7 ( przeczytaj i odpowiedz na pytania YES/NO)

ROZDZIAŁ 5  I CAN JUMP

– ćwiczenie struktury      I CAN-umiem/ potrafię   I CAN’T- nie umiem/ nie potrafię

– ćwiczenia grafomotoryczne w zeszycie   poznanego słownictwa  w rozdziale 5  I can jump!   ( nazwy czynności, umiejętności  / pisownia)- podręcznik str.36

– ćwiczenie pamięciowe piosenki 2.24  ( podręcznik str.37-tekst)

– zadanie do poćwiczenia (zeszyt ćwiczeń str.34 zad. 1,2   str.35 zad. 3,4)


Ed. muzyczna

SZANOWNI RODZICE!

Zostaliście Państwo, jak i Wasze dzieci poinformowani o tym, że nauczyciele od 16 marca będą zamieszczać wykaz zagadnień do pracy w domu. Nie chciałabym sprowadzać przedmiotu jakiego nauczam tylko do teorii muzyki. Proponuję, aby uczniowie w ciągu najbliższych dni (do 25.03):

1. słuchali muzyki
2. śpiewali ulubione piosenki
3. grali na instrumentach (jeśli jest w domu np. flet, dzwonki, gitara, pianino czy inne).

Zachęcam do wspólnego, rodzinnego muzykowania; można razem pośpiewać np. popularne karaoke. Zapewniam, że jest to świetna zabawa, a co najważniejsze, w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, aktywność muzyczna spowoduje mnóstwo pozytywnego wzmocnienia i dużo uśmiechu. Jest nam to teraz bardzo potrzebne.

Uczniów klas 1-3 zachęcam do posłuchania literatury muzycznej i widowisk muzycznych dla dzieci. Linki do materiałów:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/sergiusz-prokofiew-piotrus-i-wilk-op-67/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-muzyce/stanislaw-moniuszko-animacja-do-piesni-niedzwiadek-muzykoteka/

https://www.youtube.com/watch?v=glzfheqljmw

https://www.youtube.com/watch?v=ushrymiiKH8

Małgorzata Wątor

Skip to content