Lektura „Karolcia” autor: Maria  Krüger

Poniedziałek

Edukacja polonistyczna :  ćwiczenia – str. 46 (cała strona);

Edukacja matematyczna:  podręcznik – str.  20 zad. 2 i 3 (rozwiązanie zapisać w zeszycie do matematyki).

Wtorek

Edukacja polonistyczna :  ćwiczenia – str. 47 (cała strona);

Edukacja matematyczna:  podręcznik-  str.  20 zad.4 (rozwiązanie zapisać w zeszycie do matematyki).

Środa

Edukacja polonistyczna: podręcznik str. 41 (przeczytać tekst i zapisać rozwiązanie rebusów z zadania 1 w zeszycie);

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str.21 zad. 3 i 4

Czwartek

Edukacja polonistyczna: podręcznik str. 42-43 (przeczytać tekst), ćwiczenia str. 48 zad. 2 i 3. Dla chętnych zad.  1 z ćwiczeń ze str. 48 do wykonania w zeszycie.

Edukacja matematyczna: podręcznik str. 21 zad. 1 (rozwiązanie zapisać w zeszycie do matematyki).

Piątek

Edukacja polonistyczna:  ćwiczenia str. 49 (cała strona);

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str.21 zad. 5.

Chętnych uczniów  zapraszam do korzystania ze stron edukacyjnych:

Matzoo – klasa 3 – https://www.matzoo.pl/klasa3

Ortografka   –    http://www.ortografka.pl/

Lektura „Karolcia” autor: Maria  Krüger

Poniedziałek – 23 marca 2020 r.

Edukacja polonistyczna:  ćwiczenia – str. 50, zad. 7 i 8;

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia – str. 22 zad 1, 2,3,4;

*dla chętnych  – ćwiczenia do edukacji matematycznej str. 23 zad. 5 i 6.

Wtorek – 24 marca 2020 r.

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia – str. 24 zad. 1,2,3 (bez kropki),

*dla chętnych  – ćwiczenia do edukacji matematycznej: str. 24 zad 4, str. 25  zad. 5.

Edukacja polonistyczna:  karta pracy zamieszczona poniżej.

Uwaga! Jeżeli nie możesz wydrukować karty pracy – zapisz w zeszycie same rozwiązania zadań (bez przepisywania poleceń).

 Załącznik: Karta pracy


J. angielski

– ćwiczenia grafomotoryczne w zeszycie   poznanego słownictwa  w rozdziale 4  THERE’S A PARK

( nazwy / pisownia)- podręcznik str.28

– powtarzanie struktury THERE’S / THERE ISN’T

– ćwiczenie czytania poznanych wyrazów oraz ich wymowa  (zeszyt ucznia)

– powtarzanie przyimków miejsca :In, on, under, next to, behind, in front of, between,

– zadanie do poćwiczenia (podręcznik str. 35 zad. 19 –na podstawie obrazka uzupełnij luki w zdaniach)

ROZDZIAŁ 5  MY DAY

– zapoznanie się ze słownictwem i znaczeniem wyrażeń:

I get up- wstaję, I have lunch- jem lunch,
I have a shower- biorę prysznic,   I read- czytam,
I have breakfast- jem śniadanie, I go home –idę do domu,
I go to school- idę do szkoły,   I play- bawię się /gram,
I work- pracuję/uczę się,   I go to bed- idę spać/idę do łóżka,

I have supper- jem kolację,

– ćwiczenia grafomotoryczne w zeszycie   słownictwa  z rozdziału  5  MY DAY  ( nazwy rutynowych  czynności / pisownia)- podręcznik str.36/37

– ćwiczenie pamięciowe piosenki  2.21 ( podręcznik str. 37 – tekst)

– zadania do poćwiczenia  ( zeszyt ćwiczeń str. 34  zad. 1,2   str. 35 zad. 3,4)

– powtarzać umiejętność zapisywania godzin (patrz zeszyt ucznia)


Ed. muzyczna

SZANOWNI RODZICE!

Zostaliście Państwo, jak i Wasze dzieci poinformowani o tym, że nauczyciele od 16 marca będą zamieszczać wykaz zagadnień do pracy w domu. Nie chciałabym sprowadzać przedmiotu jakiego nauczam tylko do teorii muzyki. Proponuję, aby uczniowie w ciągu najbliższych dni (do 25.03):

1. słuchali muzyki
2. śpiewali ulubione piosenki
3. grali na instrumentach (jeśli jest w domu np. flet, dzwonki, gitara, pianino czy inne).

Zachęcam do wspólnego, rodzinnego muzykowania; można razem pośpiewać np. popularne karaoke. Zapewniam, że jest to świetna zabawa, a co najważniejsze, w tym trudnym czasie dla nas wszystkich, aktywność muzyczna spowoduje mnóstwo pozytywnego wzmocnienia i dużo uśmiechu. Jest nam to teraz bardzo potrzebne.

Uczniów klas 1-3 zachęcam do posłuchania literatury muzycznej i widowisk muzycznych dla dzieci. Linki do materiałów:

http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/sergiusz-prokofiew-piotrus-i-wilk-op-67/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-muzyce/stanislaw-moniuszko-animacja-do-piesni-niedzwiadek-muzykoteka/

https://www.youtube.com/watch?v=glzfheqljmw

https://www.youtube.com/watch?v=ushrymiiKH8

Małgorzata Wątor

Skip to content