„ Mobbing – nowe tabu ? ”

Drodzy Uczniowie! Jak wynika z danych ankietowych mobbingu doświadczają także dzieci. W ostatnich latach w polskich szkołach mobbing stał się bardzo poważnym problemem. Objawia się w sposób szczególnie agresywny. Nie do zanegowania jest fakt, że zachowania typowo mobbingowe są przez uczniów w szkole przyswajane, ćwiczone i udoskonalane. Jeżeli nawet mobberów nie ma tak wielu, to pozostaje cała masa niemych świadków tego zjawiska. Bądźcie czujni! To od Was zależy jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem. Pamiętajcie, że nikt z Was nie ma prawa do tego, by naruszać cudzą godność poprzez nieuzasadnioną krytykę, zastraszanie, wyśmiewanie, czy też szykanowanie. Przeanalizujecie swoje zachowanie, zastanówcie się, czy aby na pewno kogoś nie dręczycie? A może współuczestniczycie w tym? Przeczytajcie kolejną informację „ Rówieśniczy oprawcy- mobbing w wydaniu szkolnym” i sami odpowiedzcie sobie na postawione pytanie.

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content