„ My też promujemy ekologię”

Drodzy Uczniowie! Przypominamy o trwającym Konkursie Zbiórki Makulatury i jednocześnie nadmieniamy, że akcja ta ma cel charytatywny. Dochód uzyskany ze sprzedaży surowców  wtórnych zostanie  przeznaczony na doposażenie naszego zespołu w pomoce dydaktyczne. Zbiórka potrwa do 20 maja 2016r. Do udziału zapraszamy również rodziców, znajomych oraz wszystkich mieszkańców Krzywaczki. Dla najbardziej zaangażowanych osób i klas przewidujemy niespodzianki.

W imieniu organizatorów

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content