Nikotynizm

  • Nikotynizm1
  • Nikotynizm2
  • Nikotynizm3

NIKOTYNIZM to uzależnienie od nikotyny, powszechnie określane mianem uzależnienia od papierosów. Dane na świecie są przerażające, szczególnie jeśli chodzi o kontynent europejski, gdzie prawie połowa przedstawicieli płci męskiej to nałogowi palacze, natomiast ponad ćwierć populacji kobiet także uzależniona jest od tego nałogu. Nikotyna sama w sobie nie jest substancją trującą, ani też mutagenną, nie powoduje także raka, z drugiej jednak strony oprócz niej w papierosie znajdują się różnego rodzaju substancje smoliste i wiele, wiele innych, które są właśnie najbardziej niebezpieczne dla naszego zdrowia, a my sami uzależniamy się od niby nieszkodliwej nikotyny.

Nałóg ten ocenia się jako najbardziej szkodliwy, ponieważ jest najpowszechniejszy. Nikotynizm prowadzi do trwałych zmian narządów i układów, wywołuje różne dolegliwości: nieżyt dróg oddechowych i pokarmowych podwyższenie ciśnienia krwi bóle głowy osłabienie pamięci osłabienie wzroku zapalenie nerwów wzrokowych bóle dławicowe choroby serca nadprodukcja adrenaliny podwyższenie ciśnienia krwi nowotwory: płuc, oskrzeli, warg, trzustki i pęcherza moczowego. W przypadku raka płuc palacze stanowią prawie 90% chorych.

PROGNOZY
Co 13 sekund ktoś umiera z powodu palenia tytoniu. W nowym stuleciu nałóg ten będzie zabijać co 4 sekundy. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w Polsce prawie co drugi zgon mężczyzn w wieku 35-69 lat (przedwczesna umieralność) jest rezultatem palenia papierosów. Gdy dzisiejsza młodzież osiągnie wiek średni, umierać będzie na skutek palenia prawie 10 mln osób rocznie. Jeśli nic się nie zmieni w tej dziedzinie, będziemy świadkami wielkiej i dobrowolnej samozagłady.

CZYM JEST PAPIEROS?
Papieros jest wyrobem tytoniowym, który składa się przede wszystkim z rurki, czy też cienkiej bibułki, która powszechnie zwana jest gilzą oraz mieszanki tytoniowej, która zawiera odpowiednio spreparowane liście różnych odmian tytoniu.

KIEDY ZACZYNA SIĘ NAŁÓG
Większość osób uzależnionych zaczęła palić w wieku kilkunastu lat. Najbardziej niebezpieczny okres to wiek 12 -14 lat, kiedy zdarza się najwięcej inicjacji. Początkowo sporadyczne palenie bardzo szybko staje się nałogiem. Przyczyny popadania w nałogi: naśladowanie dorosłych, chęć zaszpanowania, pragnienie rozładowania napięcia, stres, strach przed odrzuceniem przez rówieśników, moda, wpływ reklam w czasopismach i na bilbordach, nuda, ciekawość, przygoda, potrzeba niezależności, czucia się dorosłym i na luzie.

mgr A.Lipczyńska-Łabędź
pedagog

Comments are closed.

Skip to content