„Odpakowani”

Informujemy, że uczestniczmy w Ogólnopolskim Projekcie Aktywnej Edukacji Ekologicznej „Odpakowani”, mającym na celu promocję właściwych zachowań w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi. Tegoroczną kampanię ekologiczno- informacyjną realizujemy pod hasłem „Ekologia zaczyna się w naszych domach”. Akcję rozpoczęliśmy od przygotowania gazetek tematycznych i organizacji  sesji plakatowej promującej problematykę ochrony środowiska naturalnego. Zbieramy również opakowania z tworzyw sztucznych i elektroodpady. We współpracy z Radą Rodziców planujemy szkolną zbiórkę makulatury. Zapraszamy chętnych do wspierania naszej akcji. Wkrótce kolejne informacje na ten temat.

Koordynatorki  projektu

Małgorzata Miś/ Katarzyna Gaweł

Comments are closed.

Skip to content