Palisz? – Ryzykujesz!

„Palisz?-Ryzykujesz!”-pod tym hasłem uczniowie naszej Placówki przygotowali interdyscyplinarne prezentacje multimedialne.

Prezentacje przedstawiały różne aspekty palenia papierosów , w tym sposoby walki z nałogiem. 

Poruszono w nich następujące zagadnienia: mechanizm uzależnienia, skutki palenia tytoniu oraz problematykę tzw. „biernego palenia”.

Przedstawiono także wyniki statystyczne w odniesieniu do palaczy dorosłych i młodocianych.

Materiał omówiono i podsumowano na zajęciach lekcyjnych.

Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona z lekcji przyczyni się do tego, aby młodzież podejmowała mądre decyzje: „Papieros albo zdrowie”

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

Prezentacje multimedialne
Kinga, Karol Miś
Jakub Cyrek
Jakub Leńczowski

Comments are closed.

Skip to content