„Pan Stopek”

 • OD63
 • OD64
 • OD65
 • OD66
 • OD67
 • OD68
 • OD69
 • OD70
 • OD71
 • OD72
 • OD73
 • OD74
 • OD75
 • OD76

W ramach realizacji założeń projektu „Odblaskowa Szkoła” w klasie IV Szkoły Podstawowej opracowano blok tematyczny „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Omówiono następujące zagadnienia: zasady poruszania się po drodze publicznej, zachowanie się pieszych, rowerzystów i pojazdów, wypadki na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów, znaki drogowe pionowe i poziome. Podsumowaniem podjętych działań była praca plastyczno-techniczna zatytułowana „Pan Stop”. Zdjęcia prac zamieszczono poniżej podanej informacji.

M. Miś

Comments are closed.

Skip to content