Pielgrzymka do Częstochowy

  • Częstochowa3
  • Częstochowa2
  • image 03
  • image 04
  • image 05
  • image 06
  • image 07
  • image 08

W piękny słoneczny dzień 18.03.2015 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum ZPO w Krzywaczce wraz z wychowawcami uczestniczyli w pielgrzymce do Częstochowy, aby „u stóp Czarnej Madonny” prosić o szczęśliwe zdanie egzaminów. Zaraz po przybyciu na miejsce wychowankowie udali się do kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej, by w modlitwie przedstawić Maryi swoje intencje. Następnie spisali je na kartkach modlitewnych, które zostały odczytane na specjalnym nabożeństwie w sobotę 21 marca.
Po modlitwie nadszedł czas na zwiedzanie bazyliki pw. Wniebowzięcia NMP i przyległych do niej kaplic w tym patrona zakonu oo. Paulinów, św. Pawła z Teb; ponadto Sali Rycerskiej, w której uczniowie oglądali sztandary i obrazy ukazujące dzieje klasztoru.
Najważniejszym elementem pielgrzymki było uczestnictwo we mszy świętej o godz. 9.30 w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Kaznodzieja w czasie kazania zachęcił młodzież do modlitwy i zmotywował do dalszej pracy nad sobą w nawiązaniu do słów św. Ignacego Loyoli: Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie. Po zakończeniu liturgii nastąpił drugi etap zwiedzania tym razem Bastionu św. Rocha, Skarbca, Arsenału i Muzeum 600-lecia z eksponatami rycerskimi, królewskimi oraz pozostałościami po czasach potopu szwedzkiego. W muzeach uczniowie zobaczyli dary, jakie przez wieki były ofiarowane klasztorowi, zarówno te, które miały wymiar liturgiczno-artystyczny jak też sentymentalny. Zakończeniem wyjazdu było przejście pośród stacji drogi krzyżowej umieszonych na wałach Jasnogórskich.
Msza święta o szczęśliwe zdanie egzaminów przez uczniów gimnazjum ZPO w Krzywaczce zostanie odprawiona 18 kwietnie 2015 roku o godzinie 15.30 w kaplicy Cudownego Obrazu.

mgr Maciej Matoga

Comments are closed.

Skip to content