Pierwszaki sprawdzają swoją wiedzę w „Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie 2016”

Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa to pierwsza w Polsce inicjatywa sprawdzająca na tak ogromną skalę wiedzę maluchów w zakresie bezpieczeństwa. Test realizowany jest w ramach VIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, organizowanego przez firmę Maspex, we współpracy z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja uzyskała patronat honorowy Komendanta Głównego Policji oraz  Kuratoriów Oświaty w Polsce. Z wspomnianym testem  zmierzyli się nasi pierwszoklasiści. W projekcie wsparł uczniów nauczyciel informatyki pan Ryszard Mecha. Uczniowie odpowiadali na pytania  bezpieczeństwa, udostępnione online na stronie internetowej www.akademiapuchatka.pl Pytania miały formę pisemną oraz obrazkową, z różnymi wariantami odpowiedzi. Celem tego zadania było podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy dotyczącej bezpiecznych zachowań na drodze oraz w innych sferach aktywności dzieci: w domu, w czasie zabawy, a także podczas korzystania z Internetu. Wyniki uzyskane w teście były bardzo wysokie ( 12 uczniów -100% i 3 uczniów 93% poprawnych odpowiedzi, co łącznie daje 99 % ), co świadczy o rzetelnie zrealizowanych projekcie edukacyjnym. Za nasze działania na rzecz bezpieczeństwa zostaliśmy uhonorowani pamiątkowym certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Gratulujemy uczniom klasy I.

Koordynator projektu

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content