Podsumowanie Szkolnej Kampanii Antynikotynowej

Przeprowadzona Kampania miała charakter edukacyjno- profilaktyczny. Wdrożone zadania przyczyniły się do zwiększenia wiedzy uczniów w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego i kształtowania postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Jednak, aby systemowe działania prozdrowotne były efektywne należy pozyskać najważniejszych sojuszników, czyli rodziców.

Zatem apelujemy do Was drodzy Rodzice!

Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat skutków ubocznych palenia papierosów!

Propagujcie w domu ”modę na niepalenie”!

Przekonujcie swoich bliskich i znajomych,że zerwanie z nałogiem jest możliwe!

Zachęcajcie ich do podjęcia takiej decyzji!

Przyłączcie się do naszej akcji, bo warto.

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content