Podziękowanie

W imieniu Rady Rodziców składamy serdeczne podziękowania Państwu Annie Sienkiewicz – Rączka i Mariuszowi Rączka za olbrzymie zaangażowanie w akcję szkolnej „ Zbiórki makulatury”, koordynowanie projektu , a także pomoc w transporcie pozyskanych surowców wtórnych.
Podziękowania kierujemy również do pana Dyrektora mgr Mirosława Chmiela, który swoją aprobatą wspierał akcję i aktywizował wszystkich uczniów do pozytywnych działań w tym zakresie.
• Założony cel został osiągnięty. Według statystyk jedna tona to 17 drzew, zatem uratowaliśmy ich aż 102. Zebranej makulaturze daliśmy szansę na jej ponowne przetworzenie.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa wpisze się na stałe do kalendarza naszych ekologicznych projektów.
„ Myśl globalnie, działaj lokalnie”- to hasło winno nam towarzyszyć na co dzień. Promujmy ekologię i zachęcajmy naszych bliskich do czynnego zainteresowania działaniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego.
„Tyle zysku- ile odzysku”- wspierając selektywną zbiórkę odpadów, a tym samym naszą placówkę już dziś zapraszamy do kolejnych proekologicznych akcji.

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content