Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi Janowskiemu oraz panu Józefowi Duszy za podjęcie efektywnej współpracy z Fundacją Homo-Homini im. Karola de Foucauld i Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie oraz zainicjowanie działań na rzecz wdrożenia w naszym zespole Programu „Archipelag Skarbów- Nawigacja ku marzeniom ”. Dziękujemy również  wszystkim sponsorom, w tym księdzu  proboszczowi Zbigniewowi Drobnemu za wsparcie finansowe projektu. Panu  Józefowi Duszy dziękujemy także za aktywną pomoc w technicznej stronie organizacji spotkań i nieodpłatne wykonanie konstrukcji zaciemniających salę gimnastyczną, warunkujących profesjonalną jakość warsztatów.

W imieniu zespołu

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content