Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Ochotniczej Straży Pożarnej  w Krzywaczce : panu Edwardowi Mroczkowi, Dominikowi Kaczorowi oraz Tomaszowi Cewkowiczowi za poświęcony czas i wsparcie szkoły w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, licząc na dalszą współpracę.

W imieniu uczniów i nauczycieli

Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content