Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy panu Wojciechowi Mroczkowi, młodszemu ogniomistrzowi z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 Państwowej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie za zorganizowanie i koordynowanie zajęć edukacyjno- profilaktycznych dla uczniów naszej szkoły. Prelekcje i ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa pożarowego były dla nas cenną lekcją bezpieczeństwa. Dziękujemy za poświęcony czas i liczymy na kontynuację naszej współpracy, życząc sukcesów i satysfakcji z pracy.

Z wyrazami szacunku

W imieniu wychowawczyń z klasy I, IIIa, IIIb

Małgorzata Miś

 

 

Comments are closed.

Skip to content