Porozumienie między Małopolską Siecią Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 27 listopada 2014r. podpisane zostało porozumienie między Małopolską Siecią Szkół Promujących Zdrowie reprezentowaną przez Wojewódzkiego Koordynatora i Zespołem Placówek Oświatowych w Krzywaczce, na mocy którego ZPO zostało uczestnikiem Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W ramach realizacji zadań wynikających z uczestnicta w projekcie podjęto do tej pory następujące działania:
– powołany został Szkolny Koordynator oraz Zespół do spraw Promocji Zdrowia,
– Szkolny Koordynator przeprowadził szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Promocja zdrowia – koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie,
– wdrożone zostały programy profilaktyczne tj. „ Czyste powietrze wokół nas” , „ Nie pal przy mnie, proszę”, „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”.
– realizowany jest program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”,
– zorganizowano obchody światowego ”Dnia Rzucania Palenia”,
– zorganizowano spotkanie z przedstawicielką Always dotyczące higieny okresu dojrzewania,
– zorganizowano warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy,
– przygotowno prezentacje multimedialne dotyczących profilaktyki chorób wirusowych,
– ogłoszono konkurs na logo i hasło Szkoły Promującej Zdrowie.

Comments are closed.

Skip to content