Regulamin konkursu literackiego

biblio3REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Organizator: biblioteka szkolna.

1. Cele konkursu:
• rozwijanie talentów literackich.
• kształtowanie umiejętności kreatywnego tworzenia.
2. Warunki udziału:
• Uczestnicy konkursu: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum
• Praca powinna zawierać minimum 5 zdań.
• Prace muszą być czytelne i bezbłędne, a na odwrocie umieszczone imię i nazwisko autora.

Temat pracy: Wyjaśnij jak rozumiesz tegoroczne hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Biblioteki szkolne rządzą !”.

• Termin – 25 październik 2015
• Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oaz słodki upominek oraz bardzo dobrą ocenę z języka polskiego (z aktywności).

Skip to content