Regulamin konkursu na zakładkę do książki

biblio8REGULAMIN KONKURSU
na zakładkę do książki

1. Organizator: biblioteka szkolna

2. Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci książką,
• rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
• popularyzacja literatury.
3. Warunki udziału w konkursie:
• uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej
• Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 zakładkę
• prace powinny mieć postać zakładki do książki,
• zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej,
• do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane,
• każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko i klasę uczestnika (na osobnej karteczce)

4. Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.

5. Terminy:
Pace należy dostarczyć do dnia 19 października 2015 r. do biblioteki szkolnej.

6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 23 października 2015r. , a wszystkie wykonane prace znajdą się na wystawce, którą będzie można obejrzeć w głównym korytarzu szkoły.

7. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs.

8. Prace konkursowe oceniać będzie jury.

9. Laureaci otrzymają dyplomy i drobne nagrody.

Skip to content