Regulamin biblioteki szkolnej

biblio9REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W KRZYWACZCE

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w katalogu tradycyjnym.
3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać w domu wypożyczonych książek.
5. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.
6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongowa /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
7. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
8. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
11. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Skip to content