Odblaskowa szkoła 2014

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza Placówka przystąpiła do V edycji Konkursu Małopolskiego „Odblaskowa Szkoła” zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz inne podmioty.

Celem konkursu będzie podjęcie przez Szkołę różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, a także edukacja w zakresie właściwego postępowania
w sytuacjach zagrożenia, w tym wyposażenie ich w kamizelki i inne elementy odblaskowe.

Realizacja zadań będzie przebiegała według ustalonego przydziału czynności.

Zapraszamy do monitorowania strony.

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

TUTAJ SPRAWDŹ PRZEBIEG AKCJI

Comments are closed.

Skip to content