„Powiedz STOP cyberprzemocy”

Cyberprzemoc staje się wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Nasza Placówka włącza się również w programy i kampanie inicjujące walkę z zachowaniami cyberprzemocowymi i realizuje profilaktykę przy wsparciu Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach – koordynatora projektu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Pedagog

mgr M. Miś

Comments are closed.

Skip to content