Profilaktyka cyberprzemocy

  • zagrozenia w sieci
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

zagrozenia w sieciWspółczesne media powodują ,że cyberprzestrzeń staje się jedną z głównych płaszczyzn społecznego funkcjonowania. Nowe technologie niosą ze sobą wirtualne zagrożenia , m.in. cyberprzemoc, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów, szkodliwe treści oraz uzależnienie od internetu i komputera. Liczne badania dowodzą, że problem ten jest wszechobecny.

Przed szkołą i rodzicami stoi zadanie wzbogacenia dotychczasowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w Internecie.

W ramach profilaktyki cyberzagrożeń i ogólnopolskiego projektu „Zagrożenia w Sieci- profilaktyka, reagowanie” zorganizowano dla uczniów zajęcia edukacyjno-informacyjne z udziałem przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach, st.asp. Ewy Nalepy.

Tematyka prelekcji:
Klasy I-III Szkoły Podstawowej „Bezpieczni w komputerowym świecie”
Klasy IV- VI Szkoły Podstawowej  „Przemoc rówieśnicza, a media elektroniczne”
Klasy I-II Gimnazjum „Cyberprzemoc oraz inne zagrożenia świata wirtualnego”

Najmłodsi użytkownicy Internetu zostali zapoznani z podstawowymi zasadami surfowania w sieci oraz
z projektem „Poznaj bezpieczny Internet Sieciaki.pl”.

W wykładzie dla uczniów z klas starszych skoncentrowano się na następujących kategoriach wirtualnych zagrożeń: naruszenie wizerunku, „kradzież tożsamości”, nękanie, groźby, SMS, MMS oraz wulgaryzmy. Poruszono także kwestie związane z bezpiecznym użytkowaniem portali społecznościowych , w myśl zasady „Pomyśl, zanim umieścisz coś w Sieci” .Omówiono również problematykę uzależnienia id Internetu i gier komputerowych oraz dokonano analizy procedur w przypadku ujawnienia cyberprzemocy i konsekwencji tzw. „czynu karalnego”. Warsztaty wzbogacono edukacyjnymi materiałami filmowymi.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza o specyfice cyberzagrożeń uchroni nasze dzieci od podejmowania zachowań ryzykownych w Sieci, a nasza Placówka będzie „Szkołą Bezpiecznego Internetu”.

O kolejnych inicjatywach organizowanych na terenie szkoły, przyczyniających się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Sieci będziemy informować Państwa na bieżąco.

Comments are closed.

Skip to content