Protokół z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Mama – mój przyjaciel”

W dniu 14 maja 2015 roku w Przedszkolu Samorządowym w Krzywaczce odbyło się posiedzenie Jury Gminnego Konkursu Plastycznego „Mama – mój przyjaciel”, adresowanego do dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Sułkowice.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Pani Małgorzata Susarska – przewodnicząca
Pani Zofia Brożyna – członek
Pani Agnieszka Piechota – członek
Na konkurs wpłynęło 40 prac plastycznych z wszystkich Przedszkoli na terenie Gminy Sułkowice.
Ze względu na niezgodność z regulaminem dwie prace zostały zdyskwalifikowane.

Podczas oceniania prac Jury brało pod uwagę:
– wybór tematu zgodny z założeniami konkursu,
– twórcze wykorzystanie technik i materiałów plastycznych,
– samodzielność wykonania pracy,
– estetyka pracy.

Po obejrzeniu prac Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce: Oliwia Marek PS nr 3 w Sułkowicach
II miejsce: Anna Bielarz PS w Rudniku
III miejsce: Aleksandra Gędźba PS w Krzywaczce

wyróżnienia:
Jan Sroka PS nr 1 w Sułkowicach
Justyna Sawska PS w Harbutowicach
Łucja Dywan PS w Krzywaczce

Rozdanie nagród odbędzie się 21 maja 2015r. o godz. 15:00 w Przedszkolu Samorządowym
w Krzywaczce.

Organizator konkursu:
Agnieszka Duda

Comments are closed.

Skip to content