Pytania i odpowiedzi w kategorii „ Gotowość szkolna”

Źródło: ORE
Po czym poznać, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej?
W ocenie przygotowania dziecka do szkoły może pomóc nauczyciel przedszkola lub pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej ( po dokonaniu diagnozy przedszkolnej).


Sześciolatek gotowy do pełnienia roli ucznia :
– samodzielnie się ubiera i rozbiera
– samodzielnie się myje i korzysta z toalety
– samodzielnie zjada posiłek
– posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia
– wypowiada się zdaniami
– informuje o swoich potrzebach
– mówi jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka
– bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając określonych reguł
– skupia się podczas rysowania, pracy w ćwiczeniach i stara się doprowadzić zadanie do końca
– poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, lepi z plasteliny i rysuje
– interesuje się czytaniem i pisaniem
– słucha bajek, wierszy i zapamiętuje elementy obrazków
– umie pokazać lewą i prawą stronę
– dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach

Jak rodzice mogą wspierać przygotowanie dziecka do szkoły?

Obawy Rodziców:
– Czy dziecko sprosta wymaganiom szkoły?
-Czy będzie lubiane i doceniane w klasie szkolnej?
– Jakich będzie miało kolegów ?
– Czy trafi na mądrego i życzliwego nauczyciela ?
Rady dla Rodziców:
• Zapewnij dziecku odpowiednie wsparcie
• Zwróć uwagę , jak dziecko funkcjonuje w grupie przedszkolnej i jak nawiązuje kontakty z kolegami i innymi osobami z najbliższego otoczenia ( porozmawiaj z wychowawcą na ten temat)
• Zaobserwuj, jak dziecko sobie radzi z problemami, jak reaguje na sytuacje trudne, stresujące, czy jest samodzielne i zaradne
• Zastanów się ,czy dziecko lubi poznawać nowe rzeczy, czy zadaje pytania i jakie to są pytania
• Zobacz, jak dziecko się bawi, jak się uczy, jak odpoczywa i relaksuje się
Sposoby wspierania rozwoju dziecka:
• miłość rodzicielska, obcowanie na co dzień, bliski kontakt emocjonalny z dzieckiem
• stymulowanie ciekawości poznawczej dziecka, a więc zabieranie go w ciekawe miejsca, np. na wystawę, do kina, teatru, muzeum,
• wspólne zabawy w domu, spacery, wycieczki
• aktywne słuchanie dziecka, docenianie, pochwały

Pedagog
mgr Małgorzata Miś

 

Comments are closed.

Skip to content