„ Reaguj na przemoc wobec dzieci”

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem !
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach działa Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice.
• Zespół Interdyscyplinarny podejmie odpowiednie działania pomocowe i interwencyjne w przezwyciężeniu problemu przemocy domowej i uruchomi odpowiednie procedury mające na celu jej powstrzymanie.


• Ponadto udzieli fachowej pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. W uzasadnionych przypadkach znęcania się nad rodziną Zespół powiadomi prokuraturę Rejonową, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Reaguj, jeśli wiesz, że w najbliższym otoczeniu dzieciom dzieje się krzywda!

Zawiadom:

Policję 997
Pogotowie 999
Telefon alarmowy 112
(tylko z telefonów komórkowych, pomimo braku środków na karcie))
Policyjny Telefon Zaufania 0800 13 13 33
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0800 12 12 12
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach 12 272 50 20

Pedagog, Członek Zespołu Interdyscyplinarnego

mgr Małgorzata Miś

Comments are closed.

Skip to content