Regulamin konkursu literackiego – Odblaskowa Szkoła 2014

Szkolny konkurs literacki

dla klas IV-VI

„Kierowco! Życie jest tylko jedno!”


I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : A. Szary, T. Kukla
III. Cele konkursu: 
1.Uwrażliwienie pieszych i kierowców na zachowanie czujności i rozwagi w ruchu drogowym
2.Utrwalenie poznanych form wypowiedzi pisemnej
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczniowie indywidualnie redagują listy skierowane do kierowców i pieszych z prośbą o zachowanie rozwagi
i właściwe zachowanie w ruchu komunikacyjnym
2. Prace napisane na kolorowych kartkach papieru ( format A4) należy składać u pedagoga szkolnego ( sala nr 10 lub 16) po uprzedniej kontroli i korekcie nauczycieli języka polskiego w terminie do 1 października 2014 r.
( tj. środa)
V. Kryteria oceny prac: 
1. Zgodność pracy z tematem
2. Poprawność stylistyczna i językowa
3.Twórczy i wychowawczy charakter utworu
4.Ogólna estetyka pracy

Comments are closed.

Skip to content