Regulamin konkursu pt. „Zielone światło dla bezpieczeństwa”

Regulamin konkursu pt. „ Zielone światło dla bezpieczeństwa”

Postanowienia ogólne:

1.Organizatorami konkursu są nauczyciele  z ZPO w Krzywaczce.

2.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

Zasady konkursu:

1.Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 26 września 2016r. do dnia 7 października 2016r

2.Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej i uczniowie klas I-III Gimnazjum

3.Celem konkursu jest upowszechnienie wśród uczniów znajomości przepisów o ruchu drogowym, zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej oraz noszenia elementów odblaskowych.

4.Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej w postaci plakatu, rysunku, wycinanki, wyklejanki, „ kartki z kalendarza”, ulotki profilaktycznej, broszury  itp.

5.Prace należy wykonać w formacie A3 lub A4.

6.Jeden uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.

7.Praca winna być wykonana samodzielnie, estetycznie i indywidualnie. Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo.

8.Praca konkursowa winna być opisana na odwrocie ( nazwisko i imię autora oraz klasa)

9.Prace należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 7 października 20016r.

10.Prace złożone po terminie, pogniecione lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

11.Prace konkursowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów edukacyjnych ( wystawa w holu szkolnym, fotogaleria na stronie internetowej zespołu)

12.Laureatów konkursu wyłoni jury konkursowe w składzie: M. Miś, K. Gaweł i R. Mecha, kierując się oceną merytoryczną i plastyczną. ( przekaz profilaktyczny, technika wykonania, oryginalność).

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11 października 2016r.

14.Laureaci konkursu otrzymają oceny z przedmiotu: zajęcia techniczne, dyplomy oraz „nagrody- niespodzianki”

                                                                                                                  Organizatorzy

M.Miś/ K. Gaweł/ R. Mecha

 

Comments are closed.

Skip to content